פתיחת פנייה

אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


General Support

For all general support inquiries

Billing

Inquiries related to existing subscriptions & purchases

Password/Login Help

Assistance with Password and Login issues

Sales

For all inquiries related to new and/or future purchases

Dedicated Servers

Support for clients with Dedicated Servers through Hytale Hosting

Recovery

For all inquiries related to file recovery/restoration

Mods

Need assistance setting up a Mod? Ask here!