Öppna ärende

Det du inte kan hitta en lösning på i vår kunskapsdatabas kan du få hjälp med genom att kontakta oss. Välj den avdelning som passar bäst från listan under och skicka in ditt ärende.


General Support

For all general support inquiries

Billing

Inquiries related to existing subscriptions & purchases

Password/Login Help

Assistance with Password and Login issues

Sales

For all inquiries related to new and/or future purchases

Dedicated Servers

Support for clients with Dedicated Servers through Hytale Hosting

Recovery

For all inquiries related to file recovery/restoration

Mods

Need assistance setting up a Mod? Ask here!